Нохой жилийн өвлийн эхэн сарын шинийн нэгэнд Самгалдай төвийн хамт олон Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум Алтай таван богдын цагаан гол очиж Арван гурван алтай ноён оргил Хүйтэн уул, Цагаан голоо Цагаан Лусыг татаж аргадав. 2018.11.04