САМГАЛДАЙНХАН “ЦАГААН ЛУС”-ЫН ЭРЛЭЭ ОЛСОН ЖИЛ

Самгалдайнхан “Цагаан лус”-ын эрлээ олсон жил

“Хаант тэнгэрийн Самгалдай” төвийн хамт олон 2019 оны долдугаар сарын 5-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Дархан сумаас хөдөлж, Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Хөвсгөл гэсэн аймгуудын нутгаар нийт 7000 гаруй километр замыг туулаад энэ сарын 11-нд Дархан сумандаа ирлээ. Энэ удаагийн багт Самгалдай төвийн тэргүүн удган Чогостхаан тэргүүтэй 15 улаач, 4 түшээ, 1 уулын хүү гэсэн бүрэлдэхүүнтэй явсан юм.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy