Aldarkhaan soum of Zavkhan aimag Otgontenger Khairkhan, Ar Badarkhundaga. For the first time, the Samgaldai Center team and local people went to Ar Badarkhundaga Lake to worship Otgon Eej, the youngest sky lord of the Thirteenth Altai. 2020.07.23

Завхан аймгийн Алдархаан сум Отгонтэнгэр хайрхан, Ар Бадархундага. Самгалдай төвийн хамт олон нутгийн иргэдийн хамт анх удаагаа Ар Бадархундага нууранд очиж Арван гурван Алтайн хамгийн отгон цагаан лусын их тэнгэр болох Отгон ээжийг аргадан тахиж ундаалав. 2020.07.23