Отгонтэнгэр хайрханы эзэн Отгон ээжтэй уулзсан нь.

Есөн цагаан сүлдний эзэн тэнгэр Цагаан лусын эзэн Отгонтэнгэр хайрханы эзэн савдаг болон түүний харуулчин Богдын их Очир хатантай анх уулзсан нь. 2019 он Дарян хайрхан

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy