Зүүн гарын хаант улсын Цэвээнравдан

Зүүн гарын хаант улсын Цоросын Сэнгэ хунтайжийн хүү Цэвээнравдан нь Галдангийн бүх цэргийн жанжин Дошгин Мөнхийн цаазанд орсон. Самгалдай төв Хархираа түргэний уулсад урц овоотой болгов. 2019 он

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy