Харгалшар ноён

Хулган жилийн хаврын тэргүүн сарын шинийн дайманд Хар тэнгэрийн хаан Харгалшарын айлдвар. ОХУ-н төрийн тэргүүн өөрийгөө гурван хувилсан гэж айлдав. 2020.03.04

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy