Тэнгэр уулын цагаан лусыг татаж ирэв.

Дөрвөд, Торгууд, Өөлд, Хошууд аймгууд нь Дөрвөн ойрд болох Монголын Зүүн гарын хаант улсын нутагт харьяалагдаж байсан. Тиймээс цагаан лусын эзэн тэнгэрийг Самгалдай төвийн хоёр удган татаж ирсэн түүхэн бичлэг хүргэж байна. 2020.01.19 (Тэнгэр Уул нь Дунд Азийн Хасаг, Узбек, Хиргис, Хятад зэрэг орны хил хязгаараар сунаж тогтсон 2500 км урттай уул юм. Тэнгэр уул ноён оргил Ялалтын оргил (7,439 м), удаах өндөр оргил нь Хан Тэнгэр (7010 м)

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy